Achtergrond

Op weg naar nieuwe KNMI-klimaatscenario’s

Het KNMI ontwikkelt klimaatscenario's in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De KNMI-scenario's zijn een vertaling van de mondiale klimaatprojecties van het IPCC - het klimaatpanel van de VN - naar Nederland. De nieuwe KNMI-klimaatscenario's worden gebaseerd op de nieuwe klimaatrapportage van het IPCC.

Planning KNMI-klimaatscenario's

In 2021 publiceerde het KNMI een eerste duiding van het zesde beoordelingsrapport van het IPCC naar Nederland. Hierin staat state-of-the-art informatie op het gebied van klimaatverandering. Deze duiding omvat de nieuwste inzichten ten aanzien van zeespiegelstijging, extreme neerslag, droogte, het stedelijk klimaat en de snelheid van veranderingen. Onderzoek op deze klimaatthema's is sinds 2018 in volle gang.

Rond 2023 komt er een nieuwe scenario-tabel die de KNMI'14-scenartio tabel vervangt. De scenario-tabel bevat de kerncijfers voor een groot aantal variabelen en indicatoren van klimaatverandering voor Nederland.

Flyer Op weg naar KNMI-klimaatscenario's

Vraag & Antwoord KNMI-klimaatscenario's

Klankbordgroep en workshops in aanloop naar de nieuwe scenario's

Voor de KNMI'14-scenario's hebben we internationaal lof geoogst voor de wijze waarop we stakeholders bij het proces betrokken hebben. Ook nu staat de gebruikersinteractie weer centraal. Zo wordt aan universiteiten, ministeries, waterschappen, gemeenten en de Deltacommissie gevraagd naar hun informatiebehoefte. Deze partijen zijn samengebracht in de Klankbordgroep KNMI-klimaatscenario's.

In aanloop naar de publicatie van de nieuwe scenario's rond 2021 organiseren we 1-2 maal per jaar een workshop voor gebruikers van de klimaatscenario's. Abonnees van de KNMI Klimaatbrief worden automatisch over op de hoogte gesteld.

Workshop voor RWS: Op weg naar nieuwe KNMI-klimaatscenario's - 22 juni 2020

Tijdens een online sessie (programma ) zijn KNMI en RWS-experts in gesprek over het aanbod en de behoefte aan informatie in de komende scenario-producten.

KNMI-experts hebben de stand van zaken op gebied van lopend onderzoek in aanloop naar de nieuwe scenario's gepitcht:

Aankondiging: 16 november 2020: Workshop 'Op weg naar nieuwe klimaatscenario's'

De geplande workshop voor gebruikers van KNMI-klimaatscenario’s op 11 september 2020 is - vanwege COVID-19 beperkingen - uitgesteld naar 16 november 2020 (10-14 uur). De workshop vindt online plaats, omdat het toegestane aantal deelnemers op locatie waarschijnlijk nog te beperkt is. Tijdens de workshop wordt u geïnformeerd over lopend onderzoek voor de geplande scenario-producten en horen we graag van u wat uw informatie behoefte is voor uw kennisgebied. Ook digitaal zorgen we voor de nodige interactie, waarbij u de kans krijgt om in kleinere groepen in gesprek te gaan met de KNMI-onderzoekers. 

Interesse om deel te nemen? Stuur een e-mail naar klimaatscenarios@knmi.nl ovv uw naam, organisatie, functie en doel waarvoor u gebruik maakt van de KNMI-klimaatscenario's. Doordat het aantal plaatsen beperkt is (en ook online voldoende interactie te krijgen) en we graag alle verschillende gebruikersgroepen zien, kunnen we deelname niet mogelijk zijn. U krijgt ruim van te voren bericht van u kunt ontvangen.   

Kick-off Klankbordgroep KNMI-klimaatscenario's op 31 januari 2020
Kick-off Klankbordgroep KNMI-klimaatscenario's op 31 januari 2020
Rob van Dorland presenteert het proces naar nieuwe klimaatscenario's
Rob van Dorland presenteert het proces naar nieuwe klimaatscenario's
Rein Haarsma in gesprek met stakeholders
Rein Haarsma in gesprek met stakeholders

KNMI Klimaatbrief

Het KNMI informeert u via de KNMI Klimaatbrief over de ontwikkeling van de nieuwe KNMI-klimaatscenario's en gerelateerde nieuwe inzichten op het gebied van klimaatverandering. Ook wordt op de hoogte gehouden over bijeenkomsten voor gebruikers van klimaatscenario's.

Aanmelden voor de KNMI Klimaatbrief (gecreëerd 1-2 maal per jaar).

 

 

Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer achtergrond artikelen