Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot vrijdag 14 augustus 2020 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Een hoogtelaag dat zich momenteel nog boven de Golf van Biskaje bevindt, verplaatst zich gedurende de periode al opvullend noordwaarts en komt vrijdagavond boven België te liggen, waardoor de stroming geleidelijk iets meer cyclonaal wordt. Aan de grond ligt boven België, Het Kanaal en het noordwesten van Frankrijk een vlak thermisch laag met daarin verschillende zones met convectieve activiteit. Er zijn geen duidelijke fronten maar het zwaartepunt van het thermische laag komt geleidelijk dichterbij en vrijdag ligt het thermische laag min of meer als een brede zone midden boven ons land. De cyclonaliteit en convergentie nemen daarmee geleidelijk toe. We blijven tot en met vrijdag in tropische lucht, die vrijdag nog iets vochtiger wordt.

Modelbeoordeling:

De aandacht gaat gedurende de hele periode uit naar de convectie, waarbij de grootschalige patronen weliswaar overeenkomen maar met name de timing nogal verschilt tussen de modellen. Het lijkt erop dat de convectie in de Harmonies in de avond/nacht te makkelijk uitdooft en juist wellicht wordt overschat in EC en HIR. Dit laatste heeft waarschijnlijk tot gevolg dat de convectie in EC al vroeg in de middag weer opleeft. HIR en de Harmonies laten dit pas aan het einde van de middag gebeuren wanneer de zwakke inversie wordt overwonnen, hier gaan we vooralsnog vanuit. Wel is het zo dat er momenteel toch nog buien zijn ontstaan boven België en Zuid-Nederland, iets dat de Harmonies nu ook laten zien, maar deze moeten de komende uren weer gaan oplossen. Vrijdag zien we dezelfde verschillen tussen de modellen; in EC en HIR leeft de buienactiviteit eerder op. Vanmiddag is er nog wat onzekerheid of er genoeg convergentie optreed om de buien een zetje te geven, we gaan er vanuit dat dit lokaal wel zal lukken en dat het vervolgens op de outflow verder gaat, vrijdagmiddag lijkt het makkelijker te gaan bij de duidelijke thermische vore en in de vochtigere lucht. Donderdagmiddag zien we in de Harmonies overigens ook al een thermisch laag boven het midden.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Zeer warm, maar met een afnemende trend. De code oranje voor hitte is gisteravond ingetrokken, de code geel (Hitteplan) blijft uitstaan, de nachten blijven met minima rond 20 °C zeer warm en vanmiddag wordt het nog tropisch warm. Vrijdag wordt het op de meeste plaatsen net geen 30°C.

Wind:

Bij de buien vanmiddag/vanavond kans op windstoten tot 30-35 kn, lokaal mogelijk tot circa 40 kn (bij downbursts), hetgeen wordt ondersteund door de Harmonies. Windstoten worden vooral door NAPE en vallend water veroorzaakt, er staat weinig wind op grotere hoogte. Vrijdag lijken de uitschieters minder voor te stellen, in de orde van 25 kn, vooral als gevolg van de hogere luchtvochtigheid.

Bewolking:

Toppen van CB's gaan tot circa FL400, vrijdag een fractie minder hoog. Verder velden AC, vooral als restanten van buien. Vrijdag in het noordwesten van de FIR mogelijk lage bewolking (stratus) die met de wat meer naar noord draaiende wind binnen zou kunnen lopen. HAP1 zit zoals gebruikelijk laag, met zelfs stratus aan dek, EC komt met wat SC.

Neerslag:

De schering blijft gering, 10-15 kn, daarom zien we i.c.m. een hoge CAPE (rond 2000 J/kg) vooral "puls" type convectie, voornamelijk getriggerd door orografie en uitstroom van voorafgaande convectie. Grootschalige forceringen zijn er aanvankelijk niet, al wordt de hoogtestroming dus geleidelijk wel cyclonaal. Convergentie in/bij het thermische laag speelt dus een belangrijke rol. Omdat de buien langzaam trekken zijn lokaal grote neerslaghoeveelheden (orde 30-50 mm) mogelijk, maar dit is zeker niet grootschalig. Hagel is eveneens mogelijk in de sterkste convectieve kernen, met een maximale grootte van circa 2 cm.

Zicht:

Tijdens zware buien matig tot slecht zicht. Actueel zien we in Zeeland nevel, die zal vanochtend wel oplossen. De nevel actueel in het zuidwesten van de FIR, boven de zuidelijke Noordzee, doet dat mogelijk niet; de dauwpunten blijven hoog en in/bij het thermische laag staat weinig wind. In de nacht naar vrijdag kan er boven land makkelijker nevel of zelfs een mistbank ontstaan (vochtig, weinig wind), met name op plaatsen waar veel neerslag is gevallen. Vrijdag mogelijk ook teruglopende zichten in het noordwesten van de FIR.

Paraaf meteoroloog: wijs

Uitgifte: 13/08/2020 05.49 uur LT.